Toimintamme raamit ja turvallisemman tilan ohjeet

Ympäristökriisi herättää monesti vaikeita tunteita ja reaktioita, joista voi tahtomattamme syntyä ristiriitoja ja turhaa vertailua meidän ihmisten välille. Yhteisiä vuorovaikutuksen pelisääntöjä ja turvallisemman tilan periaatteita noudattamalla pystymme keskustelemaan rakentavasti myös ristiriitaisista ja vaikeista aiheista. Siksi sovellamme alla olevia periaatteita ja ohjeita kaikessa toiminnassamme.

Ryhmä- ja työpajatoimintamme sopii periaatteessa kaikille, jotka haluavat vertaistukea omiin ympäristötunteisiinsa. Jos sinusta tuntuu, että et ole tällä hetkellä valmis kuulemaan muiden kokemuksista, voit osallistua esimerkiksi sähköpostihaasteen avulla tai tekemällä omatoimisia harjoituksiamme. Ryhmissä ja työpajoissa ei ole pakko puhua, voi olla myös hiljaa ja kuunnella.

Jos ryhmään tai työpajaan osallistuminen mietityttää, voit halutessasi ottaa etukäteen yhteyttä ohjaajaan. Lämpimästi tervetuloa mukaan sellaisena kuin olet!

Toimintamme periaatteet

• Pääpaino on mielenterveyden ja tunnetaitojen edistämisessä ympäristökriisin aikana. Emme käytä aikaa luonnontieteellisistä tosiseikoista kiistelyyn.

• Painotamme ympäristötoiminnassa yhteiskunnallista vaikuttamista henkilökohtaisten ympäristötekojen sijaan.

• Kannustamme jokaista toimimaan omaa hyvinvointia tukevilla tavoilla. Emme vertaile tai arvota kenenkään ympäristötekoja.

Turvallisemman tilan ohjeet

• Luottamuksellisuus: ryhmässä käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Toisten ryhmäläisten kertomista henkilökohtaisista asioista ei puhuta ryhmän ulkopuolella.

• Jokaisella on oikeus säädellä kuinka paljon haluaa jakaa henkilökohtaisia ajatuksia ja tunteita missäkin tilanteessa.

• Tietoinen, läpinäkyvä arvostus: tuodaan sanoin, elein ja ilmein esille kunnioittavaa asennetta kaikkia kohtaan.

• Tavoitellaan itsemyötätuntoa ja myötätuntoa toisia kohtaan.

• Oikeita tai vääriä tunteita ei ole, vaan kaikenlaiset tunteet ovat olemassa syystä.

• Oletusten välttäminen: vältetään tietoisesti stereotyyppisiä oletuksia toisen ajatuksista, tunteista, asenteista tai arvoista.

• Kuunteleva ja vastaanottava asenne: tavoitellaan kuuntelua yhtä paljon kuin puhumista, kysymistä yhtä paljon kuin omien näkemysten esille tuomista.

• Kerrotaan asioista minä-viestein ennemmin kuin yleistäen.

• Omien ja toisten rajojen kunnioittaminen esim. uskontoon, poliittisiin näkemyksiin, vammaisuuteen tai sairauteen, ihonväriin, sukupuoleen, elämänkokemuksiin jne. liittyvissä asioissa.