Projektet Miljön, framtiden och välbefinnandet

Miljökrisen har skadliga effekter på den psykiska hälsan och välbefinnandet, speciellt hos unga. Projektet Ympäristö ja tulevaisuus mielessä (direkt översatt Miljön och framtiden i sinnet) producerar kostnadsfria aktiviteter för individer och grupper, samt stöder frivilliga, professionella och föräldrar i bemötandet av miljökänslor.

Miljöångest (fi. ympäristöahdistus), som även innefattar klimatångest, syftar på känningar och känslor, som uppstår med miljöproblem och hot om dessa. Ökande forskning och aktuella rapporter berättar att miljökrisen har skadliga effekter på den psykiska hälsan och välbefinnandet, men att samhällets stödstrukturer ännu är bristfälliga i förhållande till dem. Att känna igen känslor och tankar, acceptera dem och öva på känslokompetens, hjälper i tider av miljöförändringar och klimatkris.

Då miljökrisen väcker känslor, erbjuder vi stöd.

Unga behöver stöd i sin alldagliga miljö för den sorg och ångest som miljökrisen väcker. Då blir livet med känslorna lättare och man kan bättre agera för en hållbarare miljö i sin egen vardag.
För dem som upplever miljö- och framtidsoro erbjuder vi individuellt stöd och handledning, självhjälps övningar, samt kamratstödsgrupper. Därtill ordnar vi workshops och utbildningar om ungas miljöångest för föräldrar, frivilliga och professionella.

Projektet Ympäristö ja tulevaisuus mielessä (2023–2025) förverkligas av MIELI Psykisk Hälsa Finland rf, Tunne ry – Känsla rf och Nyyti ry och finansieras av STEA, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral. Det är en fortsättning på projektet Ympäristöahdistuksen mieli (översatt Miljöångestens sinne) från 2020–2022. Under detta projekt producerades guiden Lilla miljöångestguiden – materialpaket för lärare och pedagoger.

Instagram @ymparistotunteet
#ympäristötunteet #ilmastoahdistus