Mitä myötätunto on ja miltä se tuntuu?

Myötätunto on lempeyttä, hyvää tahtoa ja ystävällistä asennetta. Se on myös toisen asemaan asettumista ja halua ymmärtää toisen kokemusmaailmaa.

Lisäksi myötätunto on:

•  toisen kärsimyksen huomaamista
•  halua auttaa
•  tekoja, joilla osoitetaan ystävällisyyttä ja halua auttaa
•  armollisuutta itseä ja toisia kohtaan.

Myötätunto on meidän ihmisten ja monien muidenkin eläinlajien supervoima. Se auttaa meitä pitämään huolta toisistamme sekä takaa hengissä selviytymisen ja hyvinvoinnin mahdollisuudet. Laumaeläiminä hermostomme on virittynyt toistemme tunteiden tunnistamiseen, yhteistyöhön ja toisten auttamiseen sekä hädän lievittämiseen.

Myötätunto kutsuu herkkyyteen maailmassa olevalle kärsimykselle ja samalla konkreettiseen toimintaan tämän kärsimyksen vähentämiseksi. Voimme kokea myötätuntoa itseämme, läheisiämme, tuntemattomia, muita lajeja ja vaikka koko muuta luontoa kohtaan. Ekokriisi herättelee meissä myötätuntoa muunlajista luontoa ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista kärsiviä ihmisiä kohtaan. Myötätunnossa yhdistyy hyvän tahtominen ja toiminta tämän eteen – joskus hyvinkin tulinen toiminta! Myötätunto saattaa mielikuvissamme olla jotain pehmeää ja lempeää. Se voi kuitenkin olla myös vahvaa toimintaa, jolla puolustamme itseämme ja muita, ja jolla muutamme kärsimystä aiheuttavia asioita.

Miltä myötätunto tuntuu?

Myötätunto voi tuntua lämpönä, rauhallisuutena ja varmuutena kehossa. Se voi saada hengityksen syvenemään ja sykkeen rauhoittumaan, joskus myös kyynelet nousemaan ja kasvojen ilmeet pehmenemään. Myötätunto auttaa meitä olemaan läsnä tässä hetkessä ja niiden tunteiden äärellä, joita koemme tai joita toiset juuri nyt kokevat.

Myötätunto lisääntyy kun sitä käyttää. Se on voimaantunut, toimintaan suuntautunut olotila, joka elävöittää ja vahvistaa meitä. Emme jää vain kokemaan pahaa oloa ja tuntemaan muiden ihmisten ja muunlajisen luonnon hätää, vaan suuntaudumme toimintaan. Samalla myötätunto itseämme kohtaan auttaa meitä kunnioittamaan omia jaksamisen rajojamme. Myötätuntoa ei tarvitse eikä voikaan pakottaa, vaan voimme lempeästi tehdä sille tilaa elämässämme.

Myötätunto muuta luontoa ja maapalloa kohtaan

Myötätuntoa ei tarvitse eikä voikaan pakottaa, vaan voimme lempeästi tehdä sille tilaa elämässämme.

Tunnistatko myötätuntoa eri eläinlajien kärsimystä ja vaikkapa maapallon ekosysteemejä kohtaan? Ilmastokriisin ja lajikadon aikana myötätunto muuta luontoa kohtaan voi olla piilossa turhautumisen ja esimerkiksi vihan tunteiden alla ja se voi liittyä myös suruun ympäristön puolesta.

Kokeile keskittyä hetken verran tuntemaan suojelun ja huolenpidon halua ympäristöä kohtaan. Olemme monella tavalla yhtä muiden elävien olentojen kanssa. Myötätunnon ruokkiminen muita maapallon asukkeja kohtaan voi auttaa meitä jaksamaan kun toimimme ympäristön puolesta, ja lisätä omaa hyvinvointiamme.

Pohdintakysymyksiä myötätunnosta

Pohdi näiden kysymysten avulla, mitä myötätunto merkitsee sinulle, miten se näkyy elämässäsi ja millaisin keinoin voit vahvistaa sitä omalla kohdallasi. Kirjoita itsellesi muistiinpanoja.

•  Mieti hetken aikaa jotain tilannetta, jossa koet lempeyttä ja ystävällisyyttä toista tai itseäsi kohtaan. Pohdi vaikka miltä tuntuu silittää lemmikkiä tai halata läheistä ihmistä, joka on sinulle tärkeä.

•  Missä päin kehoa ystävällisyys, huolenpito ja lempeys tuntuvat? Miten kuvailisit tunnetta toiselle ihmiselle?

•  Millaiset tilanteet herättävät sinussa myötätuntoa ja auttamisen halua?

•  Millaiset sanat tai teot lisäävät sinulla myötätuntoista, lämmintä ja turvallista oloa?

•  Miten osoitat teoilla tai sanoilla ystävällisyyttä toisia kohtaan? Miten toivot toisten osoittavan ystävällisyyttä sinua kohtaan?

•  Miten osoitat ystävällisyyttä ja armollisuutta itseäsi kohtaan? Tuntuuko tämä sinusta vaikealta vai helpolta, ja miten tunne vaihtelee eri tilanteissa?

•  Miltä suojelun ja auttamisen halu muita lajeja ja luonnon ekosysteemejä kohtaan tuntuu? Missä tunne tuntuu kehossa? Mitä ajatuksia siihen liittyy? Kenen kanssa voit jakaa tätä tunnetta, tai voisitko löytää muita jotka kokevat samoin?

• Miten osoitat myötätuntoa ja auttamisen halua kauempana olevia ihmisiä ja muunlajisia kohtaan? Miten toimit tai voisit toimia kärsimyksen vähentämiseksi? Mikä on sinulle tällä hetkellä mahdollista?

Tekstin on laatinut hankkeemme asiantuntija Sini Forssell.


Julkaistu:

Kategoria:
Harjoitukset

Jaa artikkeli:
Facebookissa
Twitterissä