Ole tässä – tasapainota, tiedosta, havainnoi

Läsnäololla on kaksi tavoitetta. Ensimmäinen on kehon, mielen ja tunteiden rauhoittaminen akuutin trauman tai toksisen stressin keskellä. Siinä keskitytään hermoston ylivirittyneisyyden ja toimimattoman säätelyn laukaisemiseen. Hermosto ylläpitää myös turhaan taistele, pakene tai lamaannu -reaktiota, joka ei auta ilmastonmuutoksen kaltaista, isoa uhkaa kohdatessa.

Toinen tavoite on luoda psykologista joustavuutta. Se tarkoittaa kehon ja mielen epäsäätelyä laukaisevien ajatusten tuomitsematonta havaitsemista, mutta ei niihin takertumista.

Läsnäolo vakauttaa hermostoa ja auttaa saavuttamaan kognitioihin ja käyttäytymiseen liittyvää hallintaa. Vastoinkäymisiä varten on tärkeää löytää keinoja oman kehon, tunteiden ja ajatusten säätelyyn. Tämä laajentaa myös ns. joustavan kasvun aluetta, jolla pysyy stressaantuneena paremmin ja jonne on helpompi palata kuormituksen myötä.

Tässä osiossa keskitytään kolmeen, toisiinsa liittyvään taitoon. Kutakin voi harjoittaa eri työkaluin ja tekniikoin. Näitä taitoja yhdistää kehon, tunteiden ja ajatusten armollinen tarkkailu. Niihin liittyy sekä omien sisäisten että ympäristön tapahtumien havainnointi. Taitojen kehittäminen lisää kykyä tulla tietoiseksi omista havainnoista ja ajatuksista, jotka vaikuttavat hermoston epäsäätelyn laukaisemiseen. Se antaa myös tilaa omien ajatusten ja niitä seuraavien reaktioiden välille, jotta voi tehdä parempia ratkaisuja vaikeissa tilanteissa.

Tasapainota hermostosi

Tällä sivustolla olevia rauhoittumiseen liittyviä harjoituksia:

Turvallinen kupla
– testilinkki avainsanaan: #rauhoittuminen

Tiedosta vahvuudet ja sosiaaliset suhteet

teksti

Havainnoi omia ajatuksia ja harjoita itsemyötätuntoa

Tekstiä.