Kartoita – etsi, kosketa, kasvata

Näkökulmien ja merkityksen kartoittamisella on kaksi tavoitetta. Se pyrkii auttamaan yksilöitä ja ryhmiä ymmärtämään merkityksen ja elämänsuunnan löytämisen tärkeyden myös ympäristökriisien keskellä. Lisäksi se auttaa ihmisiä ymmärtämään omien tekojen ja valintojen valtava merkitys, kun elämme päättymättömän ilmastohäiriöiden keskellä kamppailevassa maailmassa. Merkityksellinen ja antoisa elämä voidaan saavuttaa itseen keskittymisen sijaan vain huomioimalla myös muiden ihmisten terveys ja hyvinvointi sekä luonnollisen ympäristön tila.

Akuutit traumat ja pitkäkestoinen toksinen stressi eivät ole milloinkaan toivottavia. Tutkimustieto osoittaa, että hyvinvoinnin kannalta on hyödyllistä, jos nämä tapahtumat koetaan kertomuksen alkuna lopun sijaan. Näin myös ilmaston- ja ympäristönmuutoksiin pitäisi suhtautua; saamme tietoa, opimme siitä ja kehitämme lopulta uusia, rakentavia tarinoita itsellemme, perheillemme, yhteisöillemme tai koko ihmiskunnalle.

Uusi tarina vaatii suurinta osaa meistä tarkastelemaan sisäistä, käsitteellistä viitekehystämme. Meidän pitää päästää irti monista tiukassa istuvista oletuksistamme ja uskomuksistamme siitä miten maailma toimii ja roolistamme siinä. Lisäksi monia pitkäaikaisia tapoja ja tottumuksia sekä taloudellisia, kulttuurisia ja poliittisia ideologioita pitää hylätä. Nämä konseptit tulee korvata selkeällä ymmärryksellä siitä, että jatkuvasti lisääntyvien ympäristöön liittyvien vaikeuksien kasvamisen myötä yksikään yksilö tai yhteisö ei voi tulevaisuudessa pitää huolta itsestään tai perheestään, jos emme huomioi muita ihmisiä tai pidä huolta luonnollisesta ympäristöstä. Ihmiskeskeisestä ajattelusta pitäisi siirtyä huomioimaan planeetan kaikki muutkin elämänmuodot.

Nämä muutokset eivät ole missään nimessä helppoja. Ihmisinä olemme kokonaisuus oletuksia, uskomuksia ja tapoja tarkastella maailmaa. Olemme luonnostamme kognitiivisesti konservatiivisia. Monet tulevat jäävät jumiin vanhojen tarinoiden ylläpitämiseen kieltämällä käynnissä olevat muutokset tai syyttämällä niistä muita. Jos tällainen käyttäytyminen säilyy, näiden henkilöiden kehon ja mielen sääntely vaikeutuu ja heiden toimintatavoissaan on havaittavissa sosiaalisesti tuhoisia piirteitä.

Tutkimistieto onneksi osoittaa, että kun me ihmiset kieltämisen sijaan tunnustamme todellisuuden, hyväksymme jo tapahtuneet tragediat, opimme niistä ja tunnistamme olevamme vastuussa teoistamme, olemme paljon todennäköisemmin kyvykkäitä uudelleenkirjoittamaan elämämme suunnan positiivisessa mielessä. Monille se tarkoittaa itseä suurempien tavoitteiden eteen toimimista, mikä tuottaa parhaimmillaan lisää hyvinvointia muille ihmisille ja luonnolle sekä merkitystä ja tyydytystä omaan elämään. Yleisiä muutosten tuottamia vaikutuksia ovat myös positiivisempi asenne, parempi mielenterveys ja fyysinen vointi, pidempi elinajanodote ja suurempi kapasiteetti tulevien haasteiden vastaanottamiseen.