Johdanto

Ilmastonmuutoksen, ympäristöuhkien ja huolta herättävän tulevaisuuden aikana yksilöiden ja ryhmien täytyy hyödyntää vahvuuksia ja voimavaroja, jotta voidaan säädellä kehon tuntemuksia, tunteita ja ajatuksia. Lisäksi haasteellista nykytilannetta tulisi käyttää mahdollisuutena löytää uutta merkityksellisyyttä, suuntaa ja toivoa elämässä tekemällä valintoja, jotka edistävät henkilökohtaista, sosiaalista ja ympäristön hyvinvointia.

Muutoksen ja resilienssin polku on ennaltaehkäisevä, vahvuuksiin perustuva ja kasvuorientoitunut lähestymistapa kohdata vastoinkäymisiä. Se perustuu Bob Doppeltin Resilient Growth -malliin.

Siirry polun ensimmäiseen osioon, tiedonhankintaan.