Muutoksen ja resilienssin vahvistamisen polku

Ilmastonmuutos, ympäristöuhat ja epävarma tulevaisuus herättävät huolta ja monia hankalia tunteita ja kokemuksia. Meidän yksilöinä ja ryhminä täytyy ottaa käyttöön ja hyödyntää erilaisia vahvuuksia ja voimavaroja säädelläksemme kehon tuntemuksia, tunteita ja ajatuksia.

Haasteellista nykytilannetta voi myös käyttää mahdollisuutena löytää uutta merkityksellisyyttä, suuntaa ja toivoa elämään. Voimme tehdä valintoja, jotka edistävät henkilökohtaista, sosiaalista ja ympäristön hyvinvointia.

Muutoksen ja resilienssin vahvistamisen polku on ennaltaehkäisevä, vahvuuksiin perustuva ja kasvuorientoitunut lähestymistapa kohdata vastoinkäymisiä. Se perustuu Bob Doppeltin Resilient Growth -malliin.

Periaatteet

Tarvitsemme periaatteita toimiaksemme yhdessä kohdatessamme ympäristöuhkia ja toistemme tunteita.

Hanki tietoa

Tarvitsemme tietoa ympäristökriisien vaikutuksesta itseemme ja muihin.

Ole tässä – tasapainota, tiedosta, havainnoi

Miten rauhoitetaan kehoa, mieltä ja tunteita ympäristökriisien tai kuormittavan stressin keskellä? Miten lisätään joustavuutta?

Kartoita – etsi, kosketa, kasvata

Miksi merkityksellisyyden ja elämänsuunnan löytäminen on tärkeää myös ympäristökriisien keskellä?