1.4.–30.4.2021 Puhutaan ympäristötunteista Whatsapp-ryhmä

Kahdeksan piirroshahmoa eri tunnetiloissa

 Whatsapp-ryhmä toteutetaan huhtikuussa 2021

Osallistuminen ei ole paikkaan tai aikaan sidottua.

Ilmastokriisi ja luonnon monimuotoisuuden romahtaminen ja oman tulevaisuuden epävarmuus herättävät monenlaisia tunteita ja ajatuksia.

Ilmoittautuminen Whatsapp-ryhmään on päättynyt.

Hyvät resilienssitaidot ja yhteenkuuluvuuden kokemus toisten kanssa ovat merkittäviä:

 • kuormituksen ja stressinsäätelyn kannalta
 • jotta pystytään toimimaan
 • jotta löydetään uusia merkityksen, tarkoituksen ja toivon lähteitä elämään.

Ilmasto- ja ympäristöteot usein auttavat tunteiden käsittelyssä, mutta pelkästään toimintaan keskittymällä saatamme uupua tai kyynistyä. Tunteet voivat olla toiminnan moottoreita tai jarruja, joten miten omat ja muiden ympäristötunteet pitäisi kohdata, ja miten palautua?

Ympäristökriiseissä ahdingon aiheuttajana on ulkoiset tekijät, joilla ei ole päätepistettä tai välitöntä ratkaisua ja parannuskeinoa. Tällöin on tärkeää vahvistaa resilienssiä, jonka avulla voidaan vahvistua ulkoisia stressitekijöitä vastaan.

Whatsapp-ryhmässä käydään läpi seuraavia osa-alueita:

 • “Ole tässä – tasapainoita, tiedosta, havainnoi”
  • Saat keinoja tunteiden ja ajatusten tunnistamiseen ja stressin hallintaan, jolloin mahdollistuu kokemus, että voi vaikuttaa omaan tilanteeseen
 • “Kartoita – etsi, kosketa, kasvata”
  • Löydät toisenlaisia tapoja oppia, kasvaa ja löytää uusia lähteitä merkitykselle, suunnalle ja toivolle elämässä
 • “Koe yhteys – luo uutta kulttuuria paikallisesti”
  • Vaikuta, tee muutoksia

 


Julkaistu:

Kategoria:
Osallistu

Jaa artikkeli:
Facebookissa
Twitterissä