Lilla miljöångestguiden – informationspaket för verksamhet med ungdomar

Lilla miljöångestguiden ger resurser för att förstå miljöångest och främja psykisk hälsa under miljökrisens tidevarv. Den tankeväckande och praktiskt orienterade guiden riktar sig till vuxna proffs och frivilliga som jobbar med unga till exempel inom ungdomsarbete, på andra stadiets läroanstalter eller vid högskolor.

Den här guiden kombinerar aktuell forskning med den praktiska erfarenhet om att stärka psykisk hälsa och utveckla känslomässiga färdigheter. Guiden erbjuder information och praktiska metoder för att

• lära sig mer om miljökänslor
• stärka förmågan att reglera känslor på egen hand eller
tillsammans med andra
• utkristallisera värderingar och det som är meningsfullt
• stärka empati och gemenskapskänsla
• utforska framtidstänkande och verka för en positiv framtid.

Guiden innehåller klar bakgrundsinformation om ämnet, beprövade och fungerande övningar samt tips om var mer information står att hämta. Guiden är utgör en del av publikationerna inom projektet Miljöångestens sinne.

Ladda ner guiden i pdf-format:  


Julkaistu:

Kategoria:
Oppaat ja julisteet

Jaa artikkeli:
Facebookissa
Twitterissä