Omahoito-ohjelma avuksi ilmastohuoliin

Mielenterveystalon omahoito-ohjelma ilmastoahdistukseen on julkaistu. Sen myötä voi oppia taitoja, joilla vahvistaa mielenterveyttä ilmastokriisin ajassa. Omahoito-ohjelma sopii sinulle, jos olet huolissasi tai ahdistunut ilmastonmuutoksesta ja luontokadosta.

Mielenterveystalon omahoito-ohjelma keskittyy keinoihin, joita ovat kehittäneet ympäristöpsykologit ja ilmastoasioihin perehtyneet psykoterapeutit. Omahoito-ohjelmassa opitaan myös tietoisuustaitoja ja rentoutumista. Sen tavoitteena on, että tietoa ja apua on saatavilla kaikille nopeasti, saavutettavasti ja matalalla kynnyksellä.

Omahoito-ohjelma on toteutettu yhteistyöprojektina, jossa ovat mukana Mielenterveystalo, PlanWe -verkosto sekä Ympäristö ja tulevaisuus mielessä -hanke. Ympäristöahdistustutkija Panu Pihkala on asiantuntijana kommentoinut omahoito-ohjelmaa.

Mikä ihmeen omahoito-ohjelma?

Ilmastoahdistuksen omahoito-ohjelma on tehty sinulle, joka haluat löytää tapoja käsitellä ilmastokriisiä ja siitä nousevia ajatuksia ja tunteita. Oletko miettinyt, että ahdistus voi olla ihan normaali ja terve reaktio ilmastokriisiin? Ahdistavat tunteet ovat merkki muutoksen tarpeesta, ei ole siis syytä ahdistua ahdistuksesta vaan tutkailla tunteita ja arvoja hieman tarkemmin. Mielenterveyttä suojelee se, että voimme elää ja tehdä arvojemme mukaisia valintoja suhteessa ilmastoon ja muihin ympäristöasioihin.

Vaikka ilmastokriisi onkin valtavan monimutkainen ja yhteiskunnan rakenteisiin liittyvä ilmiö, niin me kaikki joudumme muodostamaan siihen kuitenkin myös oman suhteen. Ohjelma auttaa tulemaan tietoiseksi omista ajatuksista, tunteista ja suhtautumistavoista ja suuntaamaan toimintaa omien arvojen mukaiseksi. Ohjelma auttaa myös jakamaan näitä ajatuksia ja tuntemuksia toisten kanssa ja vahvistamaan yhteyttä toisiin ihmisiin, mikä on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää.

Ohjelman tavoitteena on, että kukaan ei joutuisi jäämään yksin ja neuvottomaksi ilmastokysymysten edessä. On tärkeää, että jokaiselle olisi mahdollista löytää omien arvojen ja voimavarojen mukaisia toimintakanavia kestävyysmurroksen keskellä.

Myös ammattilaisen työkalu

Omahoito-ohjelmaa voidaan kokonaisuutena tai osissa käyttää ryhmien tai yksilötapaamisten tukena.  Ammattilainen voi tukea ja ohjata harjoitusten tekemisessä.

Tutustu omahoito-ohjelmaan täältä: Mielenterveystalo.fi


Julkaistu:

Kategoria:
Mediassa, Osallistu

Jaa artikkeli:
Facebookissa
Twitterissä