Potilaan lääkärilehti 12.10.2021: Ympä­ris­töah­distus näkyy monissa muodoissa

Ympä­ris­tök­riisin herät­tämien tun­teiden kohtaa­miseen tar­vitaan työka­luja myös tervey­den­huol­lossa. Vähät­tely ei tilan­netta hel­pota.

Lue Potilaan lääkärilehden artikkeli, jossa Ympäristöahdistuksen mieli- hankkeen asiantuntija Hanna Rintala, hankkeen ohjausryhmän jäsen, opintopsykologi ja Tunne ry:n puheenjohtaja Sanni Saarimäki, Tunne ry:n asiantuntija Minerva Peijari ja Kudelma tutkimusverkoston asiantuntija ja Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava Leena Helenius sekä Kudelma tutkielmaverkoston asiantuntija Jaana Laisi kirjoittavat ympäristökriisin aiheuttamia tunteita ja antavat työkaluja ahdistuksen kohtaamiseen.

Kir­joitus on jul­kaistu aiem­min Lääkä­ri­leh­dessä 38/2021.

 

 

 


Julkaistu:

Kategoria:
Linkit

Jaa artikkeli:
Facebookissa
Twitterissä