Vahvistetaan luontoyhteyttä

Me ihmiset olemme riippuvaisia muun luonnon meille tarjoamista elämisen edellytyksistä. Mistä asioista tunnet kiitollisuutta muunlajista luontoa kohtaan? Mitä metsä tai puut toivovat meiltä? Tässä kuvatut harjoitukset tehdään mieluiten ulkona jossain miellyttävässä luonnonympäristössä. Harjoitukset voi tehdä yksin tai ryhmässä. Tavoitteena on vahvistaa tietoisuutta ympäristöön liittyvien asioiden tärkeydestä ja luontaisesta yhteydestämme muunlajiseen luontoon.

💙 Hakeudu paikkaan, joka kutsuu sinua puoleensa. Pysähdy ja käännä huomiosi siihen mitä on ympärilläsi juuri tällä hetkellä. Havainnoi luonnon yksityiskohtia: juuria, oksia, sammalmättäitä, neulasmattoa jalkojen alla, lintujen ääniä, puiden havinaa ja tuulen huminaa, valonsäteiden siivilöitymistä puiden välistä, hyönteisten tai muiden eliöiden elämää, tai jotain muuta, joka kiinnittää huomiosi juuri nyt.

Pysähdy itsellesi mieluisaan yksityiskohtaan ja arvosta sitä hetken aikaa. Mitä tunnet? Millaisia ajatuksia huomaat nousevan mieleesi?

💙 Kulkekaa jonkin aikaa alueella ja etsikää itsellenne mieluisia ja puhuttelevia luonnonelementtejä. Jokainen voi valita 1–5 elementtiä, jotka liittyvät jollain tavalla omaan itseen, omiin ajatuksiin ja tunteisiin. Pohtikaa itseksenne, miksi valitsitte juuri nämä asiat, ja mitä ne kertovat teistä. Lopuksi jokainen saa vuorollaan kertoa omista löydöistään toisille sen verran kuin haluaa.

💙 Pysähtykää jonkin teitä kiinnostavan luonnonelementin, vaikkapa täysikokoisen puun tai puun taimen kohdalle. Pysähtykää pohtimaan, mitä se toivoisi, jos se osaisi puhua. Mitä se voisi pyytää teiltä, tai koko ihmiskunnalta? Miten te reagoitte?

💙 Etsikää ryhmässä luonnonelementtejä, jotka symboloivat kiitollisuutta eri asioista. Mistä kaikesta haluatte kiittää muuta luontoa, koko elämää tai jotakuta ihmistä? Kootkaa löytämänne asiat yhteen ja kertokaa niiden avulla, mistä kaikesta tunnette kiitollisuutta. Keskittykää jokaisen elementin kohdalla hetkeksi kiitollisuuden tunteeseen ja osoittakaa sitä liikkeellä, vaikkapa viemällä käsi sydämen kohdalle, tai sanoilla.

💙 Seuraava harjoitus sopii tehtäväksi itsekseen pohtien ja kirjoittaen. Valitse sinua miellyttävä puu ja asetu hetkeksi sen lähelle. Voit koskettaa sitä ja tutkia sen muotoa. Ajattele, että tämä puu voisi ymmärtää sinua ja suhtautuisi sinuun lempeydellä. Se voisi tuntea sinut sellaisena, kuin pohjimmiltasi olet. Mitä puu kertoisi sinusta?


Julkaistu:

Kategoria:
Harjoitukset

Jaa artikkeli:
Facebookissa
Twitterissä