Tukea ympäristökysymysten ja -tunteiden kohtaamiseen työyhteisössä

Miten (työ)yhteisö voi edistää ympäristökriisin kohtaamista?

Yhteiskunnan kestävässä kehityksessä on apua siitä, että erilaiset yhteisöt kohtaavat ympäristökysymyksiä ja niihin liittyviä tunteita yhdessä. Ympäristökriisi herättää esimerkiksi työyhteisöjen jäsenissä monenlaisia ja keskenään herkästi ristiriitaisia tunteita. Näillä työyhteisössä käytävän keskustelun avuksi suunnatuilla työkaluilla voidaan päästä asioiden kohtaamisessa alkuun. 

On tärkeää huomata, että keskustelutyökalujen ensisijaisena tavoitteena on lisätä kaikkien osallistujien ymmärrystä omista ja toistensa näkökulmista. Tavoitteena ei aluksi ole ratkaista ongelmaa tai rynnätä toimenpiteisiin, vaan niiden vuoro on sitten, kun yhteistä ymmärrystä on ensin kartutettu riittävästi.

Näitä pohdinta- ja analysointitehtäviä voidaan tehdä soveltuvissa työyhteisöjen kokoontumisissa. 

Kysymyksiä pohdittavaksi parikeskusteluna:

 • Mitä ajatuksia ja tunteita ympäristökriisi (ilmastonmuutos, lajikato, lähiluonnon hupeneminen, saastuminen) teissä herättää?
 • Onko teema vieras tai jo tuttu?
 • Miten teeman käsittely eroaa työssä ja työn ulkopuolella?

Pohdintakysymyksiä tunteiden kohtaamisesta työyhteisössä:

 • Miten työyhteisössänne suhtaudutaan tunteisiin yleisesti?
 • Millaiset tunteet ovat sallitumpia, millaiset mahdollisesti kielletympiä?
 • Miten paljon työyhteisössänne jaetaan henkilökohtaisia asioita tai kokemuksia?
 • Onko työyhteisössänne tarvetta lisätä tunteiden ja kokemusten jakamista?
 • Millaiset asiat voisivat tukea tunteiden jakamista ja kohtaamista?

SWOT-analyysi ympäristöasioiden kohtaamisesta omassa työyhteisössänne

 • SWOT-analyysin avulla voitte pohtia työyhteisönne mahdollisuuksia ympäristökysymysten ja -tunteiden käsittelyn vahvistamiseen.
 • Vahvuudet: Mitä vahvuuksia meillä työyhteisönä on ympäristöasioiden ja siihen liittyvien tunteiden kohtaamiseen?
 • Heikkoudet: Mitkä tekijät heikentävät kykyämme kohdata ympäristöasioita ja -tunteita?
 • Mahdollisuudet: Mitä hyötyjä ja mahdollisuuksia ympäristöasioiden ja -tunteiden kohtaaminen avaa meille?
 • Uhat: Mitä uhkia tai negatiivisia vaikutuksia voi seurata, jos vahvistamme ympäristöasioiden ja -tunteiden käsittelyä?
 • Kaikenlaiset ajatukset ja näkemykset kannattaa tuoda tässä esiin ilman arvostelua tai lopullista kantaa. 
 • Harjoitus tehdään pareittain tai pienryhmissä ja tuotokset jaetaan lopuksi koko ryhmälle.

Käsitekarttaharjoitus eli mind map (voidaan tehdä pareittain, ryhmässä tai yksin):

 • Miten omat työtehtävämme linkittyvät ympäristökysymyksiin? Tai:
 • Miten koko työyhteisömme toiminta linkittyy ympäristökysymyksiin?
 • Kootaan niin paljon yhtymäkohtia kuin mahdollista: sekä työn mahdollisia myönteisiä ympäristövaikutuksia että ympäristöä kuluttavia vaikutuksia.
 • Huomatkaa erityisesti yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen taso ja vaikutukset henkiseen hyvinvointiin ja mielenterveyden ylläpitämiseen
 • Kootkaa lopuksi tulokset yhteisessä keskustelussa

Ympäristötunteiden kohtaaminen ja käsittely työyhteisössä

 • Mitkä ympäristöön liittyvä tunteet ovat vaikeimpia kohdata ja käsitellä?
 • Miten kohtaamme itsessämme ja toisissa esimerkiksi syyllisyyttä, häpeää, voimattomuutta, avuttomuutta, vihaa, ärtymystä, turhautumista, kieltämistä tai innokkuutta ympäristöasioiden suhteen?
 • Jo näiden hankalien tunteiden nimeäminen ja niiden olemassaolon tunnistaminen on arvokasta. Jos huomaatte vaikeutta suhtautua näihin tunteisiin, voitte vain todeta tilanteen ja antaa näille tunteille hetken aikaa ja huomiota, ilman kiirettä pois niiden luota.
 • Millaisia tunteiden jakamisen ja käsittelyn keinoja voisimme ottaa käyttöön? Esim. ympäristötunnesanojen laatikko, yhteinen ympäristöhuolihetki, myötätuntoisten sanojen kokoaminen… mielikuvitusta saa käyttää!

Lue tästä artikkelista lisää meille kaikille yhteisistä psyykkisistä ydintarpeista ja siitä, miten ympäristötunteet liittyvät niihin. 

Lisää työyhteisöissä tehtäväksi sopivia harjoituksia: 

Arvoanalyysiharjoitus
Tuen piirit -harjoitus
Surun pohdiskelua
Toivon pohdiskelua


Julkaistu:

Kategoria:
Harjoitukset

Jaa artikkeli:
Facebookissa
Twitterissä