Tuen piirit -harjoitus

Mitä kaikkia erilaisia tukea antavia sisäisiä ja ulkoisia resursseja meillä onkaan käytössä? Tähän harjoitukseen tarvitset paperia ja kynän. Paperille piirretään useita sisäkkäisiä kehiä.

Keskusympyrä: Piirrä paperin keskelle ympyrä, johon kirjoitat nimesi.

Ensimmäinen kehä: Omat henkilökohtaiset vahvuutesi

Piirrä seuraavaksi nimen ympärille uusi ympyrä, johon sijoitat omat vahvuutesi ja taitosi, joiden avulla voit selviytyä vastoinkäymisistä. Käytä tähän aikaa ja mieti syvällisesti omia kykyjäsi ja ominaisuuksiasi.

Esim. rohkeus, rehellisyys, välittäminen, oikeudenmukaisuus, hyvä keskustelutaito, luovuus

Toinen kehä: Tunnista omat henkiset voimavarasi

Piirrä seuraava kehä edellisten ympärille ja kirjoita siihen henkiset voimavarat, jotka voivat auttaa sinua rauhoittamaan ja juurruttamaan itseäsi, kun kohtaat vastoinkäymisiä. Nämä voivat sisältää mielen sisäisiä kuvia, jotka saavat sinut tuntemaan itsesi rauhalliseksi ja turvatuksi. Ne voivat olla myös henkilökohtaisia arvoja ja uskomuksia, joita voit tuoda mieleesi tunteaksesi sisäistä rauhaa ja jotka auttavat sinua tekemään viisaita ja kyvykkäitä päätöksiä vaikeuksien keskellä.

Esim. mielikuva itsestä silittämässä lemmikkiä, muisto hyvästä hetkestä turvallisen ihmisen kanssa, mielikuva kotoisasta puuhastelusta, muisto saamastasi vahvistavasta palautteesta

Kolmas kehä: Oma sosiaalinen tukiverkosto

Piirrä kolmas ympyrä edellisten ympäri ja tunnista ihmiset, jotka ovat todellisia liittolaisiasi – kuten jotkut perheen jäsenet, laajennettu perheesi, läheiset ystävät, naapurit ja muut, joiden voit luottaa olevan tukenasi kaikissa tilanteissa. Monilla on useita tuttavia, mutta vain harvoja todella luotettuja ihmisiä. Todelliset liittolaisesi ovat ihmisiä, jotka ovat vierelläsi, tarjoavat tukea, antavat sinun ilmaista vapaasti tunteitasi ja tarjoavat käytännön neuvoja yrittämättä kontrolloida sinua. Tämänkaltaiset ihmiset ovat todellisia liittolaisiasi.

Monilla korona-aika on saattanut vähentää sosiaalisten kontaktien määrää entisestä. Jos sinun on vaikea keksiä ihmisiä tähän kohtaan, voit miettiä miten voisit vahvistaa omia lähiverkostojasi. Määrä ei myöskään ole tärkein tekijä, sillä useimmille ihmisille riittää jo yksi luotettu ihmissuhde.

Neljäs kehä: Tunnista ulkoiset, fyysiset resurssisi

Piirrä ja kirjoita neljännen kehän sisään ulkoiset fyysiset resurssisi, joita voit käyttää ympäristökriisin stressaavien ja traumaattistenkin vaikutusten käsittelyyn. Nämä ovat konkreettisia paikkoja, joihin voit mennä ja asioita, joita voit käyttää luodaksesi rauhan ja turvan tunteita.

Esim. itselle merkityksellinen luonnonympäristö, oma huone, kirjasto, sauna, tärkeään harrastukseen liittyvä paikka

Viides kehä: Laajemmat sosiaaliset turvaverkostot

Lisää viides kehä kuvaasi ja kirjaa siihen laajemman sosiaalisen piirisi tukiverkostoja. Esimerkiksi yhdistyksiä ja harrastuspiirejä, joihin kuulut tai joihin voisit liittyä, opiskelu- tai työyhteisöt, hengelliset ja henkiset yhteisöt voivat kuulua tähän. Kirjoita tähän ympyrään sellaisia verkostoja, joihin kuuluminen lisää voimavarojasi ja turvallisuuden tunnettasi. Nämä voivat olla sellaisia, joilta voisit vaikeina aikoina odottaa jotakin apua.

Kuudes kehä: Yhteiskunnallisen tuen piiri

Seuraavalle kehälle voit lisätä kaikki organisaatiot yhteisössäsi, joihin sosiaalinen turvaverkostosi on yhteydessä. Lisäksi voit havaita linkit laajemmasta sosiaalisesta verkostostasi sellaisiin tahoihin, joilla on yhteiskunnallista, poliittista tai taloudellista valtaa, ja jotka voivat auttaa tarvittaessa. Näitä kutsutaan linkittyviksi yhteiskunnallisen tuen verkostoiksi.  Esim. käytettävissäsi olevat julkiset palvelut, yhteydet päättäjiin ja valtakunnallisiin tai kansainvälisiin järjestöihin.

Seitsemäs kehä: Ekologisen tuen piiri

Viimeiseksi lisätään kehä, jonka sisään kirjoitetaan ekologisen tuen piirisi. Se sisältää esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden, sateen, maaperän ja muut luonnon osat, jotka tukevat sinua ja olemassaoloasi.

Pohdi tuen piirejäsi

Nyt kun koko tuen piirit -kuvasi on valmis, voit vielä katsoa sitä kokonaisuutena ja miettiä, miten voisit vahvistaa omia vahvuuksiasi, taitojasi ja sosiaalisen tuen verkostojasi. Tietoisuus omista taidoista ja hyvistä puolista auttaa kaikenlaisten vaikeuksien keskellä, myös ympäristökriisissä. Silti sosiaalisissa kontakteissakin laatu on tärkeämpi kuin määrä, ja jo yksi hyvä ja tukeva ihmissuhde auttaa paljon.

Huomioi myös heikommat kohdat piireissäsi ja tee suunnitelma, miten voisit vahvistaa niitä. Jos et keksi itse vahvistuskeinoja, voit kysyä ideoita muilta. Jos sosiaaliset verkostosi voisivat kaivata vahvistusta, voit miettiä olisiko joku tuttu tai sukulainen, johon voisit olla pitkästä aikaa yhteydessä. Muita keinoja ovat työ- tai opiskelukavereiden kanssa juttelu, sekä liittyminen kansalaistoimintaryhmään tai muuhun ryhmään, joka tuntuu sinusta helposti lähestyttävältä.

Lähde (mukailtu):

Doppelt, Bob. Transformational Resilience: How Building Human Resilience to Climate Disruption Can Safeguard Society and Increase Wellbeing. Greenleaf Publishing 2016


Julkaistu:

Kategoria:
Harjoitukset

Jaa artikkeli:
Facebookissa
Twitterissä