Toivon pohdiskelua

Henkilö pohdiskelemassa ulkona

Tämän harjoituksen kysymysten avulla voit pohtia toivoa ja ympäristötoivoa.

Lue näitä pohdiskeluharjoituksia varten Panu Pihkalan kirjoittama artikkeli toivosta. Kirjoituksen pohjalta voit miettiä seuraavia asioita itse tai esimerkiksi ohjaamasi ryhmän kanssa:

 • Mitä sana toivo sinulle merkitsee?
 • Mitä ajattelet toivosta ja ympäristökriisistä?
 • Tekstissä tuodaan esiin, että epätoivon voi nähdä luonnolliseksi tunteeksi. Mitä ajattelet epätoivon ja toivottomuuden erilaisista määrittelyistä? Miten itse suhtaudut epätoivoon?
 • Millaiset asiat vahvistavat sinussa itsessäsi kokemusta elämän merkityksellisyydestä? Mikä on näiden asioiden ja toivon suhde?

Voit perehtyä myös Panu Pihkalan Toivoa ja toimintaa -sivustolle tekemiä keskustelukysymyksiä (pdf-tiedosto) toivoon liittyen.

Toivoon ja elinvoimaisuuteen sekä voimaantumiseen ja sitkeyteen liittyviä keskustelukysymyksiä

 1. Mitä toivo sinulle tarkoittaa?
 2. Millä tavalla toivo voi olla tunne?
 3. Miltä toivo (tai sen eri muodot) tuntuu kehossa ja mielessä?
 4. Mikä on toivon ja elinvoimaisuuden yhteys? (Toivo voi ilmentyä elämän merkityksellisyyden kokemuksena ja elinvoimaisuutena.)
 5. Millä tavoin toivo voi palvella elämää? (Auttaa jaksamaan, auttaa näkemään myös hyvät asiat.)
 6. Mitä varjopuolia toivolla voi olla? (Jos se on toiveajattelua tai katteetonta ylioptimismia, todellisuudesta vieraantuminen ja penseys tarvittavien muutosten tekemistä kohtaan.)
 7. Millä tavoin ympäristökriisi ja ilmastokriisi horjuttavat ihmisten toivoa?
 8. Miten toivoa tai elinvoimaisuutta voisi vahvistaa yhteisössäsi?
 9. Millaisia käsityksiä toivosta, epätoivosta tai toivottomuudesta olet kohdannut ympäristökriisiin liittyen?

Tiedollisia keskustelukysymyksiä toivokäsityksiin liittyen

 • Mitä tarkoitetaan sanoilla optimismi ja pessimismi?
 • Mitä optimismi ja pessimismi tarkoittavat elämänasenteina? Entä mitä ne tarkoittavat tulevaisuusnäkemyksiin liittyvinä arvioina?
 • Mikä on toivon ja optimismin suhde? (Toivon voi nähdä myös syvempänä elämänasenteena, sitä ei ole pakko samaistaa toiveikkuuden kanssa.)
 • Mitä hyötyä optimismista voi olla?
 • Mitä hyötyä pessimismistä (arviona) voi olla? (Jos tietty tilanne on aidosti hyvin vaikea, pessimismi voi olla tarkka tilannearvio, joka ohjaa käytöstä sopivaan suuntaan.)

Julkaistu:

Kategoria:
Harjoitukset

Jaa artikkeli:
Facebookissa
Twitterissä