Omat ja kohtaamiesi ihmisten ympäristötunteet

Tämän harjoituksen tarkoitus on auttaa hahmottamaan, kuinka omat
ympäristötunteemme ja reaktiomme vuorovaikuttavat toisten ihmisten tunteiden ja reaktioiden kanssa. Harjoitus sopii tehtäväksi työyhteisössä tai yksin.

Jaa paperi neljään ruutuun kuvan tapaan (kirjaimia ei tarvitse jäljentää).

 

Kirjoita A-lokeroon, millaisia tunteita ilmastonmuutos ja lajikato
voivat aiheuttaa kohtaamissasi ihmisissä, esimerkiksi asiakkaissasi tai potilaissasi. Kirjoita sitten B-lokeroon, mitä tunteita itse koet näihin asioihin liittyen. Yritä kuvailla mahdollisimman monipuolisesti erilaisia tunnetiloja ja reaktioita.

Pohdi sitten, mitä reaktioita asiakkaidesi/potilaidesi tai kohtaamiesi
ihmisten tunteet voivat aiheuttaa sinussa (A – C). Entä mitä reaktioita omat tunteesi taas voivat vastaavasti saada aikaan kohtaamissasi ihmisissä (B – D)?

Keskustelkaa harjoituksesta työ- tai muun yhteisösi jäsenten kanssa. Millaisia oivalluksia teitte?

 


Julkaistu:

Kategoria:
Harjoitukset

Jaa artikkeli:
Facebookissa
Twitterissä