Ympäristö ja tulevaisuus mielessä korkeakouluissa

Hankkeen asiantuntijat Hanna Rintala ja Sini Forssell.

Ilmastonmuutoksen ja luontokadon teemat ovat kaikkialla ympärillämme, vaikka niistä ei välttämättä ole helppo puhua. Ne tulevat vaikuttamaan tulevaisuuteemme voimakkaasti, ja herättävät jo nyt mielessä monenlaisia tunteita ja ajatuksia, huolta ja ahdistusta.

Tämä näkyy myös korkeakoulukentällä, jossa kuulemiamme ajatuksia esimerkiksi alla olevat sitaatit valottavat.

”Kyllä opiskelijoiden jaksaminen ekokriisiin ja epävarmaan tulevaisuuteen liittyvien kysymysten kanssa on ollut huolena jo pitkään, mutta ei ole oikein perinteitä olemassa, miten edes lähtisi näitä käsittelemään tai kyselemään.”

”Mietin onko kellään muilla näitä kysymyksiä mielessä. Ei niistä oikein täällä puhuta.”

Tutkimukset kertovat, että huoli ja ahdistus ekokriisistä koskettaa hyvin laajaa joukkoa nuoria ja nuoria aikuisia. Korkeakouluopiskelijat kuuluvat tähän ryhmään, ja monilla opiskelualoilla ympäristöön ja tulevaisuuteen liittyvät pohdinnat voivat myös nousta pintaan erityisesti opintojen teemojen ja ammatillisten pohdintojen myötä. Näemmekin tärkeänä, etteivät opiskelijat jäisi yksin näiden tunteiden ja ajatusten kanssa opinnoissaan, vaan saisivat tukea vaikeidenkin tunteiden kohtaamiseen. Tämä voi myös avata polun uuden merkityksellisyyden kokemiseen, kun torjunnan sijaan voidaan kohdata näitä tärkeitä kysymyksiä ja löytää mahdollisuuksia toimia kestävän tulevaisuuden puolesta osana omaa opiskelualaa ja tulevaa työtä. Opiskeluyhteisöissä yhdistyvät parhaassa tapauksessa opiskelijoiden ja henkilöstön perspektiivit ja osaaminen kaikkia hyödyttävällä tavalla. Korkeakoulut voivatkin olla ratkaisevan tärkeitä toimijoita kestävyysmurroksessa.

Yhteisöissä voidaan tukea puhumisen ja jakamisen kulttuuria, jossa ekokriisin herättämistä huolista on lupa puhua. Voidaan yhteisesti etsiä toivon lähteitä ja tehdä konkreettisia välittämisen tekoja.  Samalla voidaan tehdä tilaa sen kirkastamiselle, mikä on aidosti merkityksellistä ja arvokasta.

Ympäristö ja tulevaisuus mielessä -hankkeen yhtenä kokonaisuutena on tuoda keinoja ympäristökriisin aiheuttamien tunteiden ja ajatusten käsittelyyn korkeakouluopiskelijoille ja korkeakouluyhteisöihin. Tarkastelemme toiminnassamme ympäristöön ja tulevaisuuteen liittyviä tunteita ja ajatuksia muun muassa seuraavien kysymysten kautta: Minkälaisia ajatuksia ja tunteita korkeakouluopiskelijoilla nousee ekokriisiin liittyen? Miten opiskelijat voivat kohdata ympäristökriisiin liittyviä tunteita ja ajatuksia itsessään ja muissa – nyt opintojen aikana ja mahdollisesti myös niissä töissä, joihin he valmistuvat? Miten korkeakouluissa voitaisiin luoda ilmapiiriä, jossa näistä asioista on helppo puhua?

Mitä teemme käytännössä?

Ympäristö ja tulevaisuus mielessä -korkeakouluyhteistyö tarjoaa työpajoja, yhteisöllisiä ilmastokahviloita ja koulutustilaisuuksia sekä opiskelijoille että henkilöstölle. Tilaisuuksissa on mahdollisuus käsitellä ohjatusti ekokriisin herättämiä ajatuksia ja tunteita ja pohtia merkityksellisyyttä sekä arvojen mukaista toimintaa aikamme kriisien kehyksessä. Kysymyksiä käsitellään sekä omakohtaisesti ihmisenä ja opiskelu- tai ammattiroolin kautta, että yhteisöllisesti. Rakenteilla on syksyllä 2024 julkaistava verkkokurssi, josta korkeakoulut voivat ammentaa materiaalia omaan toimintaansa.

Kehitämme ja pilotoimme opintoihin juurrutettavan toimintamallin ympäristötunteiden käsittelyyn ja niiden kanssa elämiseen ja toimimiseen yhteistyössä kumppaneidemme, Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan ja Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan kanssa. Samalla pilotoimme ja juurrutamme ympäristötunteiden käsittelyn sisältöjä osaksi opintoja. Jatkossa levitämme hankkeen aikana tuotettuja materiaaleja ja menetelmiä myös muihin korkeakouluihin ohjaajakoulutuksen ja verkkokurssin kautta.

 

Hanna Rintala
hankkeen asiantuntija
Nyyti ry
hanna.rintala (at) nyyti.fi
050 553 1558

Sini Forssell
hankkeen asiantuntija
Nyyti ry
sini.forssell (at) nyyti.fi
050 599 9514

 


Julkaistu:

Kategoria:
Blogi

Jaa artikkeli:
Facebookissa
Twitterissä