Kasvatus ja ympäristötunteet

Panu Pihkalan kuva

Panu Pihkala
Dosentti, ympäristötunteiden tutkija

Ympäristökriisin kohtaaminen on vaikeaa kenelle tahansa, ja kasvattajille asia on erityisen haastava. Kokenut ilmastokasvattaja ja luokanopettaja Anna Lehtonen kuvaa tätä osuvasti tekstissään. Vaikka aiheen parissa on työskennellyt pitkään, on silti vaikeaa löytää sopivat hetket ja sopivat sanat.

Tässä tekstissä kuvaan lyhyesti eräitä haasteita ja voimavaroja, joita liittyy ympäristötunteiden kohtaamiseen kasvatuksessa. Olen sanoittanut näkemykseni suosituksiksi ja vinkeiksi. Taustalla on pitkä monitieteinen tutkimustyö.

Ole itsellesi armollinen ja muista myötätunto. On luonnollista, että fiilikset vaihtelevat. Kenelläkään ei ole valmiita vastauksia kaikkiin tilanteisiin. Myötätuntoa tarvitaan sekä itseä kohtaan että toisia kohtaan. Voimavaroja voi kasvattaa myös harjoitteiden kautta, joita tarjoavat esimerkiksi sivustot Toivoa ja toimintaa ja Luonto ja tunteet.

Hyödynnä tukimateriaaleja. Onneksi on olemassa kasvava määrä tietotaitoa, jota voi hyödyntää. Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomen tekemä Pieni opas ympäristöahdistukseen kerää yhteen eräitä keskeisiä vinkkejä. Oppaasta löydät sekä taustatietoa että valmiita tehtäviä. Englanniksi ilmestyy koko ajan uutta tietoa. Esimerkiksi Lontoon Royal College of Psychiatry on laatinut nettisivut ilmastoahdistuksesta sekä nuorille itselleen että kasvattajille. Keholliset menetelmät auttavat ja ympäristötunteiden kohtaamiseen on luotu suomeksi taideperustaisia metodeja (esim. Taidepolkuja ympäristöempatiaan).

Älä jää yksin. On toisia kasvattajia, jotka kokevat aivan samoja tunteita kuin sinäkin. Jos heitä on vaikea löytää lähipiiristä, heitä voi etsiä esimerkiksi Ympäristöahdistuksen mieli –hankkeen kanavista. Yhteistyö toisten kanssa auttaa omien tunteiden käsittelyssä. Se tarjoaa myös tärkeän tukiverkon ympäristötunteiden käsittelylle lasten ja nuorten kanssa. Toisten kanssa voi pohtia metodeja etukäteen ja käydä palautekeskustelua jälkikäteen. Tuore australialaistutkimus tuo esiin vertaiskertomuksia siitä, kuinka opettajat ja kasvattajat pyrkivät käsittelemään ympäristötunteita.

Etsi tukea organisaatioista. Parhaimmassa tilanteessa esimerkiksi koulun rehtori ymmärtää ympäristötunteiden käsittelyn tärkeyden, mutta näin ei suinkaan aina ole. Valistustyö aiheen olennaisuudesta on vasta käynnissä rehtorikunnan keskuudessa. Ylätason organisaatiot kuten Opetushallitus (Ilmastoahdistuksesta ilmastoiloon)  ja OAJ ovat kuitenkin heränneet ympäristöahdistuksen olemassaoloon. Kasvattajilla ja opettajilla on oikeus saada organisaatioista tukea ympäristötunteiden käsittelyyn. Tämä voi vaatia pitkäjänteistä työtä ja tukea kannattaa pyytää yhdessä, mutta kehityssuunta on hyvä.

Luota hyvien pyrkimystesi voimaan. Sinusta voi joskus tuntua, että edes huolellisesti valmistellut ympäristöahdistuksen käsittelyt eivät aiheuta suuria tuloksia, mutta on hyvin mahdollista, että panoksesi on silti erittäin tärkeä. Kasvatustyön hedelmät näkyvät osittain vasta pitkän ajan päästä, eikä kasvattaja itse saa kaikista niistä ikinä tietoa.

Tutkimustieto voi auttaa sietämään eriäviä mielipiteitä. Monet opettajat ovat kertoneet siitä, kuinka pöyristyttävältä tuntuu, ettei osa kollegoista pidä ympäristöaiheita lainkaan tärkeinä. Toisaalta se, että nuortenkin keskuudessa on esimerkiksi ilmastoskeptikoita, voi herättää epätoivoa. Tutkimustieto siitä, millaiset psyykkiset ja sosiaaliset tekijät muokkaavat ihmisten tilanteita, voi lisätä ymmärrystä ja sietokykyä. On esimerkiksi mahdollista, että opettajahuoneen ilmastoskeptikko kokee pohjimmiltaan suurta avuttomuutta asian suhteen ja on kääntänyt tunteen aggressioksi. Ympäristö- ja ilmastotunteista keskusteltaessa tarvitaan konfliktinsietokykyä. Muista, ettet ole vastuussa kaikkien ihmisten asenteiden muuttamisesta: voit vain tehdä oman osasi.

Tutkimustietoa ruotsalaisten opettajien asenteista tunteita kohtaan (Ojala 2021)

Muista rohkaisevat esimerkit. Edes viisi vuotta sitten ympäristötunteista ei puhuttu juuri missään. Vaikka monenlaisia vaikeuksia on yhä, asiat ovat edenneet huomattavasti. Ympäristökasvatuksessa rohkaisevien esimerkkien esiin tuominen on hyvin tärkeä asia, ja tämä ulottuu myös ympäristötunteiden käsittelyä koskeviin kannustaviin esimerkkeihin. Tuore kirja Teaching Climate Change in the United States kertoo siitä, että jopa Yhdysvaltojen ristiriitaisessa yhteiskunnallisessa ilmapiirissä on monin paikoin edistytty ilmastotunteiden käsittelyssä. Säännöllinen rohkaisevien esimerkkien esiin tuominen on tärkeää sekä itsellesi että opiskelijoille.


Julkaistu:

Kategoria:
Artikkelit

Jaa artikkeli:
Facebookissa
Twitterissä